HOME
      

Ova škola za digitalnu elektroniku (konkretnije, za projektovanje mikrokontrolerskoh sklopova) je osnovana 2006. godine i radila je do 2008. Sa tada postavljenog sajta, sačuvano je nekoliko prezentacija. Ako ih pogledate, videćete da je gradivo prilagođeno ljudima bez iskustva u oblasti digitalne elektronike.

Ovo su prezentacije u PPT formatu:

1. Elektronske komponente

2. Logička kola

3. Sekvencijalna logika

4. Brojni sistemi

6. Familije kogičkih kola

8. Napajanje (1)

9. Napajanje (2)

10. Organizacija adresnog prostora (1)

11. Organizacija adresnog prostora (2)

13. Periferijske jedinice (1)

14. Periferijske jedinice (2)

21. Lemljenje

23. Operacioni pojačavači

24. Lociranje grešaka

 

Evo nekoliko prezentacija koje sam pripremao za predavanja na drugim mestima:

Digitalna kola

Mikroprocesori i mikrokontroleri

Kako društvene mreže menjaju nas (BIZIT, Beograd, mart 2014) (YouTube)

Veština obmane i samoobmane (TEDx-u Belgrade, jul 2010) (YouTube)

Hacking before computers (BalcCon, Novi Sad, september 2014) (YouTube)

 


Sačuvao sam i nekoliko crteža iz tog vremena.

Veći deo opreme za školu sam pravio svojim rukama, pa čak i deo nameštaja. Ovo je crtež za stolove koji se vide na gornjoj slici. Prostor za instalacije je bio tako organizovan da se nigde nisu videli kablovi.

Sačuvao sam samo dva crteža sklopova koje smo pravili na vežbama: