Skeniran tekst o samogradnji računara "Galaksija"
iz časopisa "Računari u vašoj kući" (januar 1984)
(za višu rezoluciju klikni na sliku)
PREDGOVOR REDAKCIJE
Obratite pažnju na proročke rečenice, koje je Jova Regasek napisao 1983. godine:
"Već je sada sasvim izvesno da će kućni račinar veoma brzo izrasti ne samo u najmasovniji hobi nego i u
sredstvo bez koga neće moći ni da se zamisli svakodnevni život. Računar je univerzalna alatka, kao poluga
ili točak, i njegova primena ograničena je jedino maštom i znanjem njegovog vlasnika"

ROM B listing scans

Ovo su skenovi listinga ROM-a B, koji su pravljeni tako što sam komentare pisao posebno u tekst editoru, štampao na impact štampaču, pa sekao makazama i lepio na papir na kome je odštampan originalni listing ROM-a B. Ovo sam morao da uradim, jer tada nisam imao kompjuter sa dovolno RAM-a na koji bi mogao da stane listing sa komentarima.