Kako zaraditi milion dolara
 


 


Džejms Rendi (James Randi) je napravio uspešnu karijeru kao profesionalni mađioničar, ali danas je znatno poznatiji zbog svoje delatnosti demistifikovanja i javnog raskrinkavanja tvrdnji o paranormalnim sposobnostima i fenomenima. On je postao “noćna mora” svetskih proroka, samozvanih iscelitelja, vidovnjaka, rašljara, bioenergetičara, astrologa i svih koji se služe crnom i belom magijom da bi izmamili novac od lakovernih ljudi. Ovaj savremeni prosvetitelj autor je nekoliko knjiga koje obrađuju istu problematiku.Godine 1996. osnovao je Obrazovnu Fondaciju Džejmsa Rendija (James Randi Educational Foundation, JREF). Ova neprofitna organizacija održava obrazovne seminare sa nastavom iz veštine kritičkog rasuđivanja, razvija testove i nauččne eksperimente za proveru tvrdnji o paranormalnim sposobnostima, i slično.

Artur Klark (Arthur C. Crarke), autor “Odiseje 2001”, rekao je: “Rendi je nacionalno blago i možda jedan od retkih boraca sposoban da spreči truljenje i propadanje američkog duha”.

Najzanimljiviji potez Rendijeve fondacije je ponuda od milion dolara nagrade prvoj osobi koja uspešno demonstrira bilo koju paranormalnu sposobnost. Za nekoliko godina prodefilovalo je dosta kandidata među kojima je bilo iscelitelja, čitača misli, proroka, vidovnjaka, rašljara, konstruktora perpetuum mobile-a, pa i naučnika - ali se do sad niko nije ni približio osvajanju nagrade! Mnogi kandidati padali su u tešku depresiju posle fijaska na testu, jer su bili duboko uvereni da njihova natprirodna moć zaista postoji. Očigledno je da su to ljudi koji su iskreni i pošteni, ali koji su jednostavno bili zavedeni pogrešnim i nekritičkim načinom procenjivanja svojih moći. Nasuprot njima su oni koji dobro znaju šta rade i zašto to rade, jer se oni ne odazivaju na ovu ponudu, nego se navodno postavljaju iznad nje time što izjavljuju da ne žele da svoje natprirodne moći, “od Boga dobijene”, koriste za bogaćenje. Mada se ovde samo po sebi nameće pitanje zašto onda svoje usluge tako solidno naplaćuju, Rendi se uzdržao od svih malicioznih komentara i prosto im je poručio da nagradu ne moraju da zadrže; mogli bi, recimo, da je posle osvajanja poklone nekoj humanitarnoj organizaciji, što bi takođe bilo “bogougodno”.

Ovde možete da pročitate kompletan tekst ugovora koji kandidat treba da zaključi sa fondacijom pre nego što krene u demonstriranje svojih sposobnosti, a evo i prevoda ugovora :

Ja, Džejms Rendi, posredstvom Obrazovne Fondacije Džejmsa Rendija, isplatiću sumu od US$ 1 000 000 (jedan milion dolara) bilo kojoj osobi ili osobama koje uspešno demonstriraju bilo koju parapsihičku, natprirodnu ili paranormalnu sposobnost bilo koje vrste pod zadovoljavajućim uslovima provere. Ta demonstracija mora da se izvede po sledećim pravilima i ograničenjima:

1. Kandidat mora nedvosmisleno da najavi unapred, pri čemu ńe se kandidat i gospodin Rendi složiti, o tome kakve će moći i sposobnosti biti demonstrirane, ograničenja predložene demonstracije (kao što su vreme i lokacija) i šta će biti označeno kao pozitivan, a šta kao negativan rezultat. Ovo je primarno, osnovno i najvažnije od svih pravila.

2. Biće prihvaćena samo stvarna demonstracija najavljenog karaktera i obima unutar ograničenja o kojima je postignuta saglasnost. Anegdotski izveštaji o prethodnim događajima ne prihvataju se i ne uzimaju u obzir. Nas ne interesuju teorija ni objašnjenja na koji način najavljene moći funkcionišu; takav materijal nemojte da nam dostavljate.

3. Kandidat se slaže s tim da sav materijal (fotografski, snimljen, napisan i tako dalje) bilo koje vrste, koji je nastao prilikom testiranja može slobodno da se koristi od strane JREF (Obrazovne Fondacije Dćejmsa Rendija) na način koji gospodin Rendi odabere.

4. Testovi će biti sačinjeni tako da nikakav postupak “presuđivanja” neće biti potreban. Rezultati će biti samodokazujući svakom posmatraču, u saglasnosti sa pravilima sa kojima će se saglasiti sve zainteresovane strane pre obavljanja formalnog testa. Nijedan deo postupka testiranja ne može da se izmeni bez izričite saglasnosti svih zainteresovanih strana. Gospodin Rendi, mada će biti prisutan tokom formalnih testova, neće direktno uticati na korišćeni materijal.

5. Od kandidata može da se zatraži i/ili zahteva da održi neformalnu demonstraciju pre formalne, ako udaljenost i vremenski raspon to nalažu, u cilju utvrđivanja da li je kandidat u stanju da izvede to što je najavio. Svrha ovoga je da se izbegne potreba formalnog testiranja u takvim slučajevima. Ne ograničava se broj koliko puta kandidat može da ponovi test.

6. Svi troškovi kao što su transportni, boravišni i ostali koje je kandidat načinio u pokušajima da osvoji nagradu, padaju na teret kandidata.

7. Ako prihvati ovaj izazov, kandidat se odriče svih prava na legalan postupak protiv gospodina Rendija i Obrazovne Fondacije Džejmsa Rendija, u meri u kojoj ovo može da se ispoštuje u okviru uspostavljenog pravnog sistema. Ovo se odnosi na povrede, nesrećne slučajeve ili bilo koju fizičku ili emocionalnu štetu i/ili finansijski ili profesionalni gubitak bilo koje vrste. Ovo pravilo, ipak, ne utiče na osvajanje nagrade.

8. Pri izvođenju formalnog testa, nezavisnoj osobi će od strane Džejmsa Rendija biti ispostavljen ček u iznosu od 10 000 dolara. Ako je kandidat uspešan pod dogovorenim terminima i uslovima, ček će se odmah predati kandidatu, i u roku od deset dana Obrazovna Fondacija Džejms Rendi će isplatiti kandidatu preostali iznos do cele nagrade (milion dolara, kao što je određeno u junu 1998. godine). Milion dolara u prenosivim obveznicama je deponovan kod Goldmen Saksa, u Njujorku, na računu “nagrade Obrazovne Fondacije Džejmsa Rendija” kao garancija fonda nagrade. Provera ovog računa i njegovog stanja može da se obavi telefonom u kontaktu sa Fondacijom na broj 1-954-467-1112, faks broj 1-954-467-1660.

9. Kopije ovog dokumenta može besplatno da dobije svako ko to zatraži i pošalje adresiran koverat, a može da se preuzme i preko Interneta.

10. Ova ponuda načinjena je od strane Džejmsa Rendija preko Obrazovne Fondacije Džejms Rendi, i iza nje ne stoji nijedna druga osoba, agencija ili organizacija, ali i drugi mogu da budu zainteresovani za ispitivanje najavljenih sposobnosti. Oni mogu da pridodaju novčani iznos pod određenim okolnostima, i u tom slučaju proces i rukovođenje postupkom biće izvedeni od strane Džejmsa Rendija preko Obrazovne Fondacije Džejmsa Rendija. Fondacija neće ispostavljati zahtev da se taj iznos deponuje kao zalog ili podnese na uvid kao gotovina, ili na drugi način potvrdi pre izvođenja testa. Fondacija neće drugima pružati takve usluge.

11. Ova ponuda je otvorena za sve osobe, u bilo kom delu sveta, nezavisno od pola, rase, obrazovanja i tako dalje, i ostaće na snazi dok nagrada ne bude osvojena. Posle smrti Džejmsa Rendija, postupak za osvajanje ove nagrade vodiće druga osoba, tako da će ponuda i dalje biti važeća.

12. Svaki kandidat mora da se saglasi s tim šta će činiti zaključak da li je, prilikom formalnog testa, on ili ona potvrdio ili nije potvrdio najavljenu sposobnost ili moć.Molimo popunite ovaj obrazac i u dva pasusa napišite od čega će se sastojati demonstracija.

PRIMEDBA: Nikakva posebna pravila, izuzeci, uslovi, standardi ili usluge neće biti prihvaćeni bez unapred postignute uzajamne saglasnosti svih zainteresovanih strana, i kandidat koji se ne složi sa ovde navedenim pravilima neće biti prihvaćen. Samo potpuno slaganje sa ovim pravilima omogućiće da “kandidat” bude prihvaćen kao “tražilac”. Kandidat će time što će potpisati, notirati i vratiti ovaj obrazac, naznačiti svoje slaganje sa gore navedenim pravilima.

(svojeručni potpis)

James Randi 201 East. Davie Boulevard (S.E. 12th Street) Fort Lauderdale, FL 33316-1815 U.S.A> USA

Molimo da imate na umu da je nekoliko kandidata pretrpelo veliko lično razočarenje posle pada na ovim testovima. Izričito savetujem da izvedete testove svih sposobnosti za koje verujete da možete da demonstrirate, sa dvostrukom proverom, pre nego što pokušate da konkurišete za ovaj test i za nagradu. Ovo bi uštedelo meni i kandidatima mnogo vremena i truda, ako bi se pokazalo da su te sposobnosti bile čista uobrazilja potencijalnog kandidata. Molimo Vas da ovo svakako uradite i da ne zanemarite potrebu za takvom merom opreznosti.