Testirajte vašeg omiljenog vidovnjaka i
izmerite njegov N.Q. (koeficijent neinteligencije)

Da li vaš lični vidovnjak (beli mag, prorok, vrač... bilo kog pola)
zaslužuje vaše poverenje i da li za svoje natprirodne sposobnosti
treba da zahvali svom daru ili naivnosti svojih klijenata?


  Mnogi vidovnjaci uveravaju nas da su neke Nebeske Tajne njima dostupne, a nama nisu. Ovaj test pomoći će nam da odredimo koliko je moć koju oni poseduju rezultat njihove inteligencije, a koliko je Božji dar (pod kojim podrazumevamo naivnost klijenata). Saberite poene i pročitajte rezultat.
 

Pitanje:
Da li je vidovnjak (beli mag, prorok, vrač)... 

Poena za
odgovor...

Da

Ne

1

... u TV emisiji imao oko vrata zlatan lanac sa krstom veličine dlana (ako je muškarac) ili na ruci više od 100 grama prstenja sa brilijantima (ako je žena)?

10

-

2

... bio na granici između života i smrti, pri čemu mu je Isus (ili neko drugo božanstvo) rekao da mu poklanja natprirodne moći?

14

-

3

... javno izrazio svoje obožavanje predsednika države (aktuelnog u trenutku davanja izjave)? 12 -

4

... pokazao poznavanje i pravilnu upotrebu više od 3 padeža? - 6

5

... završio nešto više od osnovne škole? - 6

6

... svom imenu pridodao neku titulu (magistar, doktor, kralj, svetac, Mesija, Bog)? 6 -

7

... izjavio za novine da nije sada važno koliki je njegov honorar, jer je jedini njegov cilj da pomogne ljudima? 8 -

8

... uverljivo pričao o svom bliskom susretu sa vanzemaljcima? 10 -

9

... pričao o tome kako su se njegovim sposobnostima divili naučnici iz raznih svetskih instituta? 16 -

10

... često koristio neku od sledećih reči ili izraza: karma, čakra, aura, Tarot, astralna projekcija, amajlija, nebeski narod, božji dar, dobrobit čovečanstva, sto hiljada maraka, kabinet, Mercedes SL metalik? 6 -

11

... tvrdio da jasno vidi budućnost Srbije, ali da je još rano da o tome priča? 8 -

12

... naširoko pričao o nesreći koja će uskoro snaći sve srpske neprijatelje? 6 -

13

... ikada izgovorio reči "nisam bio u pravu" ili "ne znam"? - 14

14

... slušao još neku muziku osim novokomponovanih narodnjaka (izuzimajući melodije za zvono mobilnog telefona)? - 8

15

... unajmio telohranitelje koji ga prate u stopu? 6 -

16

... ikada iskazao svoj honorar u dinarima? - 16

17

... poklonio bar mrvicu svoje zarade nekoj humanitarnoj organizaciji? - 8

18

... pročitao neku knjigu u životu? - 6

19

... proglasio sebe za najboljeg na svetu (ili u Evropi, ili bar na Balkanu)? 14 -

20

... promenio pol? 20 -

  

Saberite poene koje je vaš vidovnjak osvojio i dobićete njegov koeficijent neinteligencije. Evo kakav sud o njemu možete da donesete na osnovu pokazanog N.Q:

N.Q.

Rezultat

0 - 50 Taj što ste ga zabludom smatrali za vidovnjaka, u stvari je običan amater, jer je njegov koeficijent neinteligencije blizak nuli. On ne može da Vam pruži ni jedan koristan savet niti da Vam bude od pomoći, jer ne može ni sebi da pomogne. Teško je reći u čemu je njegov problem. Da li to što ima previše pozitivnih ljudskih osobina, što je pošten ili što ume da razmišlja racionalno i kritički. Ali, to je ipak njegov problem - u svet vidovnjaka pristup imaju samo posebno obdareni ljudi, a on tu nema šta da traži.
51 - 100 Možda je trenutak da se zapitate kud vam odoše pare koje ste mu neštedimice davali, jer ovako nizak koeficijent neinteligencije svedoči da Vaš vidovnjak pripada grupi mediokriteta koji ne poseduju harizmu pravih majstora. Od takvog "stručnjaka" ne treba da očekujete pomoć.
101 - 150 Savetujemo Vam da održite kontakt sa ovim vidovnjakom, jer njegov natprosečni koeficijent neinteligencije pokazuje da je on na dobrom putu da se svrsta rame uz rame sa pravim majstorima. U tome mu nedostaje samo još malo drskosti i kompleksa više vrednosti. Njegovi saveti Vam, doduše, neće pomoći da rešite svoje probleme, ali će zato kafa koju popijete s njim (pre nego što Vam gleda u šolju) pomoći u podizanju krvnog pritiska.
151 - 200 Čestitamo! Našli ste vidovnjaka sa izuzetno visokim koeficijentom neinteligencije, profesionalca dostojnog divljenja. Učinićete dobro delo ako ga preporučite prijateljima. On im, doduše, neće ništa pomoći (kao što neće ni Vama), ali će pomoći sebi jer će rešiti sve svoje materijalne probleme. Ne žalite novca da ga platite, jer ni on neće žaliti dok ga troši!

(Ako ste zapazili da ni jedna od četiri kategorije vidovnjaka ne može da vam pomogne, dobro ste zapazili. Ako ste iz toga izvukli pouku, dobru ste pouku izvukli.)