Sujeverje
 

   

1. Crna mačka donosi nesreću

2. Razbijeno ogledalo - sedam godina nesreće

3. Detelina sa četiri lista

4. Petak, trinaesti (znate li šta je triskaidekafobija i paraskevidekatriafobija?)

5. Potkovica

6. Kucanje o drvo

7. Zečja šapa

8. Prolazak ispod merdevina

  

Za svako od navedenih verovanja postoji mnogo izvora informacija. Koje je tačno? Ko zna! Ja sam ovde uglavnom koristio tumečenja koja sam pronašao u jednoj staroj knjizi, koja se zove "SUPERTITIOUS? HERE'S WHY" a napisali su je  Julie Forsyth Batchelor Claudia de Lys. Objavljena je 1954. godine u izdanju Scholastic Book Services.