Home
· Ja · Priče
  


      >>
  

KRATKE PRIČE

1

NASTANAK I NESTANAK ŽIVOTA

  

Život je jedina čarolija u koju verujem. Kosmički sticaj okolnosti učinio je da je pre mnogo milijardi godina na jednoj plavoj planeti, najlepšoj u celom svemiru, nastao molekul belančevine. I posle bezbroj mutacija i duge evolucije, jednoga dana je u utrobi moje majke počelo da kuca moje srce. I sad gledam kako se, kao nekim čudom, moji prsti pokreću tačno onako kako ja hoću, jer nervna vlakna i mišići rade savršeno, a rožnjača, mrežnjača i retina, moje oči, to vide. I bubna opna, čekić i nakovanj, moje uši, savršeno čuju, ali moj mozak, moje sinapse, aksoni i dendriti, ne veruju u to što čujem: neko mi govori kako treba da dam svoj život za Bolje i Svetlije Sutra.

     
Home · Ja · Priče

    >>