Home
· Ja · Priče
  

  
<<
    >>
  

KRATKE PRIČE

12

USPEŠAN ČOVEK

  

Kad sam video kako mu se kelneri klanjaju do poda, shvatio sam da ovaj skupi ručak nikada neće biti plaćen jer je restoran na njegovoj teritoriji. Kao žičana ograda ispred nosa, svi ti šestocifreni poslovi i tračevi iz Komiteta bili su neoštri, jer sam fokusirao pogled negde daleko u prošlost, na dva dečaka koji sa štapovima u rukama stoje u mulju do kolena i krišom zavaravaju glad mrvicama hleba spremljenog za mamac.

     
Home · Ja · Priče

<<    >>