Home
· Ja · Priče
  

  
<<
    >>
  

KRATKE PRIČE

17

INERCIJA

  

I dok radim ovo zbog čega ću se kajati, upijam u sebe ovaj trenutak jer znam da ću uskoro početi da optužujem sebe i da ću u sećanju na tu lepotu naći jedino opravdanje za ovaj nepromišljeni postupak.

     
Home · Ja · Priče

<<    >>