Mali saveti
 

Kako da postanete...

1. Prorok

2. Vidovnjak

  

Ovo su praktični saveti za one koji žele da postanu beli magovi, ali ne znaju kako da to postignu jer nemaju vidovnjačke i proročke sposobnosti. Za njih imamo dobru vest: takve sposobnosti nemaju ni "pravi" beli magovi, oni se samo foliraju i trude se da na svoje klijente ostave lažni utisak da imaju takve moći. Evo kako oni to rade.