NadrilekarstvoTermin Nadrilekarstvo u novije vreme je zamenjen izrazom Alternativna medicina. Osnovna razlika između naučne i alternativne medicine jeste što u naučnoj medicini proces lečenja mora da bude dokazano efikasan i neškodljiv (ili bar da šteta bude znatno manja od koristi), što znači da se težište stavlja na istraživanje, testove i eksperimentalni rad. Savremena medicina pokušava da objasni kakvi se hemijski procesi događaju u digestivnom traktu dok varimo hranu, koje biofizičke sile pokrešu mišiće dok se penjemo uz stepenice, pa i proces mišljenja - kako se u mozgu aktiviraju milijarde minijaturnih ćelijskih baterija koje obrađuju i memorišu informacije.

Alternativna medicina se uglavnom oslanja na metafizičke teorije o nastanku bolesti i njenom izlečenju, i kod nje nema provere efikasnosti ili neškodljivosti - ceo dokazni postupak svodi se na nečije priče i anegdote, ili na tvrdnje kojima se nadrilekar sam predstavlja javnosti. Ovde ćemo predstaviti primere koji odslikavaju nadrilekarske metode pridobijanja i "obrade" potencijalnih pacijenata.

  

1. Genije herbalis

2. Kako postati besmrtan

3. Patak Dača ili bioenergija?