Nadrilekarstvo

3

Patak Dača ili bioenergija?


Skeptic Mag Hotline i www.skeptic.com preko Associated Press izveštavaju o rezultatima zanimljivog medicinskog eksperimenta izvedenog s ciljem da se utvrdi kolika je terapeutska moć daljinske molitve i bioenergije u tretmanu obolelih od teških oblika raka. Evo prevoda celog izveštaja:

BOULDER, CO. (AP)

Nova studija je nesumnjivo pokazala da je Patak Dača efikasniji u tretmanu nekih vrsta raka nego obučeni iscelitelji koji se služe molitvom. "Nema potrebe ni naglasiti da se dogodilo nešto neočekivano", kaže glavni istraživač Ajma Hiler (Ima Healer RN). "Sigurna sam da, kad bismo uporedili naše obučene iscelitelje sa Pticom Trkačicom ili sa Tri praseta, da bismo dobili bolje rezultate. Ali je ipak teško pobediti patka," priznala je Hiler.

Stotinu pacijenata iz Onkološkog centra Rocky Mountain, obolelih od sličnih vrsta raka debelog creva, podeljeni su u tri grupe i praćeni šest meseci. Svi su primili standardnu terapiju za svoju bolest posle izvršene hirurške intervencije. Jedna trećina njih gledala je crtane filmove Patka Dače tri puta dnevno po pola sata, druga trećina je primala terapiju od iscelitelja, obučenih u veštini daljinskog delovanja na pacijentova energetska polja, pri čemu su se molili za njih i slali isceliteljske namere ka njima; treća grupa bila je kontrolna.

Pokazalo se da je u grupi sa Patkom Dačom naknadni rast tumora bio za 78% manji, a da su negativne reakcije na hemoterapiju bile za 48% manje. "Jedini negativni efekat koji je ta grupa pokazala bio je što su ti ljiudi počeli pomalo da "šuškaju" kad govore. Ali izgleda da su u tome zapravo uživali", rekla je Linda Roza (Linda Rosa RN), koja je pratila istraživanje s ciljem da obezbedi tačnost rezultata. "Kad je istraživanje ušlo u treći mesec, mogli ste tačno da kažete ko se od pacijenata nalazi u Dačinoj grupi", primetila je Roza, "jer bi uvek po neko od njih iznenada rekao nešto kao "Thufferihg thuccotash" i onda počeo histerično da se smeje. Sve u svemu, izgledalo je da su oni u boljem raspoloženju nego ostali pacijenti."

Hiler se nadala da će ova studija konačno pokazati da su molitva i daljinsko lečenje efikasni. "Dok su prethodne studije koje su ispitivale daljinsku molitvu imale problem pristrasnosti istraživača i loše metodologije, ovu studiju smo postavili veoma pažljivo. Iskreno sam očekivala da će se naši iscelitelji proslaviti", rekla je Hiler. "Ali na osnovu rezultata ove studije, moglo bi se reći da oni bar nisu činili nikakvu štetu. Zašto ih, prema tome, ne bismo ipak koristili?"

Hiler je takođe napomenula da je većina ovih pacijenata izjavila da bi rado platila za ovakvu terapiju. "U najmanju ruku, ovi pacijenti su se osećali kao da su činili nešto kako bi pobedili bolest, čak i ako smo nesumnjivo pokazali da nisu. Ponekad ljudima treba bar pružiti nadu."

Upitana da li će rezultati ovog istraživanja uticati na njenu praksu obučavanja iscelitelja, Hiler je rekla da je o tome već razgovarala sa svojom ekipom. "Mislim da ne bi trebalo da se vratimo na tablu i da krećemo od nule. Mislim da smo na dobrom putu. I nadalje ćemo, recimo, tražiti od njih da se mole. Ali, umesto da projektuju lik snopa isceliteljske svetlosti, razmišljamo o tome da sledeći put projektuju lik Patka Dače na pacijentove aure. Sigurni smo da će se rezultat ovog lečenja popraviti kad unesemo tu izmenu u terapiju," napomenula je Hiler. Rekla je da joj je od strane Nacionalnog instituta za zdravlje (National Institute for Health) već odobreno dva miliona dolara za sledeću rundu istraživanja, u kome će se uporediti rezultate misaonog projektovanja likova Patka Dače, Duška Dugouška i Homera Simpsona u pacijentovo energetsko polje.