PROJEKTI

7

2000: Rekvizit za bal vampira

  


A sad ispunjavam obećanje dato na početku - evo mog omiljenog projekta. Reč je o detektoru vampira. Ne smejte se - sačekajte malo...

Princip na kome ovaj uređaj radi vrlo je jednostavan i nema veze sa elektronikom, a još manje sa mikroprocesorima. Poznato je da vampiri izgledaju kao obični ljudi (pošto očnjake vešto kriju), ali postoji jedan bag koji pod određenim uslovima može da ih demaskira: oni nemaju svoj odraz u ogledalu, dakle nevidljivi su kad ih gledamo u ogledalu. To sam iskoristio u ovom originalnom projektu.

Pogledajte sliku. Poklopac uređaja nije nacrtan, da bi se videla konstrukcija. Treba gledati kroz otvor A. Slika se odbija od dva ogledala (D i E) postavljena pod uglom od 45 stepeni. Posle dva odbijanja, mi gledamo kroz otvor B i, pošto je putanja zraka paralelna početnoj, vidimo normalnu sliku. Ali bez vampira, jer kao što rekosmo, njegov odraz u ogledalu ne postoji.

Kad se desnim kažiprstom pritisne nadole crveni okvir (zelena strelica F), ogledalo A prolazi kroz otvor u dnu kućišta, umesto njega u vidno polje ulazi rupa, i mi vidimo sliku (sa sve vampirom) kroz otvor C. Jeste li dobili ideju? Treba brzo pritiskati i otpuštati crveni okvir (pri svakom otpuštanju nazad će ga vratiti opruga, koja ovde nije nacrtana) i kroz uređaj gledati na sumnjivu grupu ljudi u kojoj se eventualno nalazi vampir. Tom prilikom sve ljude videćemo bez promene (ako su ogledala precizno postavljena), osim vampira, koji će da blinkuje, tako da ćemo ga lako uočiti.

Jedini razlog što ovaj projekat nisam zaštitio patentom je taj što Albert Ajnštajn više na radi kao administrator u patentnom zavodu, pa tamo više nema nikoga ko bi mogao da shvati njegovu pravu vrednost.