Pseudonauka

1

Zaštita od zračenja mobilnog telefona Oglas pod naslovom Bioguard u kompjuterskoj mreži Sezam, konferencija Oglasi / Razno, broj 18.7937 od 26.11.1999:


Bioguard je prirodni jonizator namenjen neutralisanju štetnog dejstva zračenja mobilnih telefonskih aparata.

Uređaj je nastao razvojem osnovnog prirodnog jonizatora patentiranog u Zavodu za intelektualnu svojinu pod brojem: MP 045/99 i prilagođavanjem ovoj vrsti zračenja.

Mobilni telefonski aparati kao radio primo-predajnici emituju zračenje koje se karakteriše kao patogeno zračenje tj. Zračenje koje ostavlja nagativne posledice po čoveka.

Intenzitet ovog zračenja kod mobilnih telefonskih aparata, prema istraživanjima koja mahom finansiraju njihovi proizvođači, jeste u dozvoljenim granicama, ali proizvođači ne navode da aparat sve vreme zrači i budući da ga uglavnom držimo blizu sebe, sve vreme smo izloženi uticaju zračenja.

Poznato je da se uticaj zračenja, da tako kažemo, skuplja i taloži u organizmu. Zbog toga lekari i tehničari koji rade na RENTGEN aparatima imaju DETEKTORE STEPENA OZRAČENOSTI koji permanentno registruju količinu zračenja kojem je medicinsko osoblje bilo izloženo.

Na isti način se u našem organizmu skuplja celodnevno zračenje MOBILNOG TELEFONSKOG APARATA koji i kada se ne koristi emituje signal kojim pozicionira sebe unutar SISTEMA BAZNIH STANICA.

Posledice dugoročnog izlaganja ovakvom zračenju tek počinju da bivaju očigledne na nivou svetskih istraživanja jer su ove tehnologije u masovnoj upotrebi svega jednu deceniju.

Ne treba zaboraviti da razvoj telekomunikacija može dovesti samo do veće eksploatacije ovih tehnologija, što samo povećava naše izlaganje patogenim zračenjima iz ovih izvora.

Dejstvo patogenog zračenja narušava energetske tokove u našem organizmu, a kao posledica toga najpre se može primetiti narušen naš energetski omotač poznat kao AURA. Time postajemo neotporni i na sve druge uticaje koji mogu narušiti naše zdravlje.

Dalji poremećaji izazvani patogenim zračenjima su već dobro poznati i kreću se od osećaja umora i malaksalosti, nervoze, nesanice, teškog buđenja i ustajanja, glavobolje, malokrvnosti pa sve do najtežih poremećaja u vidu pojave malignih oboljenja.

Budući da ne možemo menjati tehnološke tokove, najmanje što mošemo učiniti da zaštitimo svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih je da se prilagodimo njihovom korišćenju.

Biogard kao prirodni jonizator neutrališe patogeno zračenje i omogućava ponovno uspostavljanje ravnoteže prirodnih energetskih tokova, sprečavajući uticaj izvora visokofrekventnih elektromagnetnih zračenja na proces energetske razmene sa prirodnim energetskim tokovima. Na taj način razvnoteža energetskih tokova našeg organizma ostaje sačuvana a time i naše zdravlje.

Biogurad se lako postavlja lepljenjem na leđa oklopa mobilnog telefona, po mogućnosti, što bliže anteni.

Oblik zadnjeg dela ne predstavlja prepreku za postavljanje BIOGUARD-a jer je sam uređaj prilagodljiv i zakrivljenim površinama.

Male dimenzije i odgovarajući dizajn uređaja čine da vaš BIOGUARD ne umanjuje ni estetske ni upotrebne vrednosti vašeg aparata.

---

Svi zainteresovani nek se jave na mail ili telefon 064/...
Količine su ograničene, a boje crna i siva.


Komentar:

Činjenica da je neki proizvod patentiran, ne predstavlja garanciju njegove efikasnosti. Broj MP 045-99, naveden u ovom oglasu, govori nekoliko stvari. Najpre, prefiks MP znači da je proizvod zaštićen takozvanim Malim patentom koji je, sudeći po publikaciji izdatoj od strane Saveznog zavoda za intelektualnu svojinu, "nižeg inventivnog nivoa od onog koji se zahteva za patent". Drugo, broj 045-99 govori da proizvod još uvek nije "patentiran u Zavodu za intelektualnu svojinu", kao što oglašivač kaže, jer je to samo prijavni broj, koji dobijaju proizvodi prijavljeni Zavodu i koji čekaju na rešenje, po kome će biti prihvaćeni ili odbijeni. Ako proizvod bude prihvaćen, za njega će moći da se kaže da je "patentiran" jer će dobiti registarski broj, koji se lako razlikuje od prijavnog broja. I treće, mada se iz ovakvog oglasa lako izvodi zaključak da je Bioguard patentiran, malo pažnje je potrebno da bi se videlo da se to zapravo odnosi na neki drugi uređaj, jer oglašivač kaže da je "uređaj nastao razvojem osnovnog prirodnog jonizatora, patentiranog u Zavodu..."

To su bila naizgled formalna pitanja, a suštinsko je da li ova nalepnica zaista štiti od "zračenja" mobilnog telefona. Prvo, ni jedno od svih dosadašnjih naučnih ispitivanja ne pokazuje da ovo zračenje može primetno da ugrozi naše zdravlje. Drugo, poređenje zračenja elektromagnetskog opsega za mobilnu telefoniju, koje je nejonizujuće, sa jonizujućim zracima Rentgen aparata, u najmanju ruku je neumesno. Treće, nikakva nalepnica (naročito ako je zalepljena na poleđinu telefona) ne može da umanji prodor elektromagnetnih talasa u naš organizam (bez obzira da li su oni štetni ili nisu), osim ako bi umanjila i intenzitet zračenja antene, ali bi to onda ugrozilo i funkciju mobilnog telefona. Četvrto, tvrdnja da mobilni telefon "zrači" sve vreme nije tačna: čak i u toku razgovora, predajnik radi samo 12,5% vremena, a kad je u "standby" režimu, samo jedan mali deo sekunde na svakih nekoliko sati (u cilju povremene identifikacije i odziva mreži).

Još nekoliko tvrdnji u ovom oglasu je netačno. Istraživanja o štetnosti mobilnih telefona ne finanasiraju njihovi proizvođači (ili bar ne samo oni). Nije jasno ni gde je oglašivač pronašao podatak da posledice dugoročnog izlaganja ovakvom zračenju tek počinju da bivaju očigledne na nivou svetskih istraživanja. Tvrdnja da "dejstvo patogenog zračenja narušava energetske tokove u našem organizmu, a kao posledica toga najpre se može primetiti narušen naš energetski omotač poznat kao AURA", pripada nadrilekarstvu, a da "Biogard kao prirodni jonizator neutrališe patogeno zračenje" pseudonauci.