Pseudonauka

2

Bioenergija kao četvrto agregatno stanje


 
Evo izvoda iz oglasa, objavljenog na pola stranice časopisa koji se reklamira kao “magazin za savremenu ženu”. Ovim oglasom se kosmo - bioenergetičar Miša Krstović preporučuje publici, navodi dug niz bolesti kod kojih postiže “dobre rezultate” i upoznaje nas sa impresivnim “naučnim” otkrićima:

Francuski nuklearni fizičari otkrili su da je bioenergija četvrto agregatno stanje i da u jednom kubnom decimetru ima 10 - 15 elektrona. Isto tako su utvrdili da ti elektroni imaju svest i, što je najbitnije u svemu, dolaze iz budućnosti, a vreme im se računa kontra našem vremenu. Ja tvrdim da se radi o duhovnim bićima koja oplemenjuju čoveka i jednostavno “rade” preko njega. Ta energija nije moja, ona zapravo radi preko mene.

Izgleda da je stručni pristup ovog kosmo - bioenergetičara bio dovoljan da impresionira ne samo “savremenu ženu”, kojoj je časopis namenjen, nego i ljude od nauke. Već u sledećem broju jedan “diplomirani psiholog, stručni saradnik za naučno - istraživački rad Instituta za psihologiju u Novom Sadu i Instituta za neurologiju i psihijatriju u Novom Sadu”, objavljuje tekst na skoro celoj strani u kome tvrdi da je Miša Krstović “bacio nauku na kolena i pokazao jedini put ka istini”, pa ga upoređuje i sa slavnim Vilhelmom Rajhom.