Pseudonauka

4

Mašina za teleportaciju


 
Alex Chiu, pronalazač kineskog porekla koji živi u Kaliforniji, patentirao je besmrtnost. Njegove ambicije se time ne završavaju, pa sada on na svome sajtu (http://www.alexchiu.com) objašnjava i princip na kome će, kad reši još neke sitnije probleme, raditi njegova mašina za teleportaciju. Evo šta on kaže:

Pažnja! Sredstvo za besmrtnost već je patentirano i veliki broj ljudi je potvrdio da ono funkcioniše. Teleportacija nije. Razlog zbog koga sam napisao ovu stranicu je taj što nam je sada očajnički potrebna teleportacija, pošto svi možemo da budemo besmrtni.

Slede crteži predajne i prijemne jedinice za teleportaciju. I to je sve, u objašnjenju se pominje samo to da se objekat teleportuje tako što se šalje od predajne ka prijemnoj jedinici. Autor se žali da nema novaca da dovrši projekat do kraja, ali je ipak kopirajtom zaštitio crteže koje je proložio.

Na kraju, pronalazač zaključuje:

Moramo da rešimo problem teleportacije. Ako ne uspemo, Kina će svuda baciti nuklearne bombe. Posebno sada kad možemo da živimo večito.

   Predajna jedinica

    Prijemna jedinica